Maranatha Volle Evangelie Gemeente Deventer

Welkom op de website van de Maranatha Volle Evangelie Gemeente

Waarom is het zo belangrijk voor ons om naar de kerk te gaan? Waarom is het belangrijk om onderdeel te zijn van een kerk? Zo kunnen er allerlei vragen zijn, maar er zijn antwoorden die iedereen kan vinden.

Zoek en we zullen vinden staat er in de Bijbel.

Wij zijn er in ieder geval achter gekomen hoe ongelooflijk waardevol het is om naar de kerk te gaan.

Wie zijn wij? We zijn een gepassioneerde samenstelling van allerlei nationaliteiten. Er is aandacht voor zowel jong en oud en wat ons bezig houdt. We sluiten aan op de actuele ontwikkelingen, nood, zorg en zaken die er spelen. Dit alles doen we naar eer en geweten met de Bijbel als ons navigatiesysteem met de Heilige Geest als onze satelliet. Wat dit allemaal inhoudt kun je ontdekken bij ons in de kerk.

Onze missie is mensen in contact brengen met God zodat het levensdoel voor een ieder bekend wordt en de talenten die God ons heeft gegeven worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Dit geeft voldoening, waarde en vreugde. Het is geweldig om een relatie met de Schepper te hebben. Niets is beter dan dat geloven wij.

We hebben persoonlijke aandacht voor de kinderen door een kinderdienst op de zondagen en hen te betrekken door op te treden tijdens diensten en festiviteiten.

We sluiten aan bij de jongeren door persoonlijk contact en ook leuke en ontspannende dingen samen te doen naast de geestelijke opbouw.

Er is zorg voor de ouderen zowel praktisch maar ook sociaal. Dit geldt tevens voor de andere leeftijdsgroepen natuurlijk.

Onze diensten op zondag bestaan uit lofprijs en aanbidding welke geleid worden door een voordienst met een band. Hierna zal er gesproken worden vanuit de Bijbel. Dit wordt wekelijks door diverse (bekende) sprekers gedaan en onze eigen voorganger. 

Elke eerste zondag van de maand hebben we: "Heilig avondmaal". We breken brood en drinken wijn om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus te gedenken.

Zo nu hebben we kennis gemaakt. Hopelijk tot zondag bij ons in de kerk.

 

Zijn er vragen neem dan contact op. Zie contactgegevens.

 

Kerkdiensten adres:

Johannes van Vlotenlaan 85

7412 SC Deventer

Wijkgebouw "van Vlotenhof"

 

Kerkdiensten

iedere zondag 14.00 - 16.00 uur

 

Gezocht:

Kerk opbouwers en allerlei hand en span diensten. Bij ons in de kerk zien we graag iedereen actief betrokken.

Christenen met muzikale gaven om ons team te versterken

voorkeur voor drum/slaginstrumenten

 Kinderwerkers voor de zondagschool

Techniek - mengpaneel - beamer - licht en geluid - foto en video bewerking

 Christenen die graag het verschil willen maken door hun talenten in te zetten voor de Gemeente van God.

Iedereen is natuurlijk welkom!

 

Kom op de zondagse dienst of neem contact:  0597 591255 Henk Lameijer of                                              0570 612853 Sannie v Heerdt zie contactgegevens